петък, 18 февруари 2011 г.

Живот е това, в което вярваме

Живот е това, в което вярваш - упорито повтаряше Учител. Не мога да повярвам в това, упорито отговаря ученик. Не вярвам, че аз съм самия си привлякъл болести и проблеми. Че аз си избрал да живея в самота и лъжа. Че аз се пожелал да съм нащастен!
Живот е това, в което вярваш....
Колкова пъти на деня вярваме в това, че не сме красиви и не сме желани? колкова пъти на деня вярваме, че няма достаточно пари и че неща няма да станат? Колкова често мислиме за своите страхове, без да вървим напред СМЕЛО?

Обичам да уча истории на Велики хора тези хора са много различни с различните истории..обаче всички имат едно общо нещо Те са живели с отворени сърдца. И правиха това, за което се мечтаеха.
 Гледах един филм с Ричард Гир за едно Велико кучето, което си избрало домакин. И когато този човек е умрял кучето е продолжило да обича този човек и да го чака след работа, затова че се отворило сърдце към него. Когато отваряш сърдце отваряш го не само за любов, но и за болка, и за чувство за отхвърляне и за слабоста и уязвимост....обаче това ти прави ЖИВ!

1 коментар: