вторник, 25 октомври 2011 г.

Творчество

Не знам защо Господ така е измислил, че когато при човека всичко е прекрасно и той се наслаждава от живота...няма как да се появяват творческите настроения... Повечето велики поети, музиканти и художници са посветили великите си произведение на човек, който е докоснал тяхната душа и след това задължително трябва да има драма!...и след нараняване при тях се отваря творческата сила ....и на свят се появява Евгений Онегин, Преступление и наказание. Между друго, когато влезнах в къща на Ф.М.Достоевски и видях тази малка стаичка (2 м на 2 м) и прозорец, който гледа на една голяма сера стена..разбрах, защо той писа толкова тъжки неща!

Интересно, колко силно трябва да се нараня, за да напиша книга?!
Обаче искам книга да е красива и Радостна!

Може би това е моето ограничаващо убеждение и не съм права. И ще пробвам да пиша, докато съм щастлива!

Няма коментари:

Публикуване на коментар